fbpx

Hadži Gavra Plavšić

(Vukovar, 1849. – Novi Sad, 1937.), apotekar

Jedan od osnivača Srpskog centralnog kreditnog zavoda u Novom Sadu. Ubrajan je među nastavljače rada nekadašnje Ujedinjene omladine srpske.

Kako nije imao djece najveći dio svoje imovine ostavio je Privredniku. Bio je član Patronata Privrednikovih dobrotvora.

Ostavio je brojne legate srpskim pravoslavnim opštinama u Novom Sadu, Vukovaru i Beloj Crkvi, kao i Matici srpskoj, Dobrotvornoj zadruzi “Srpkinja”, Srpskom učiteljskom konkviktu, Zadruzi Srba zanatlija i Fondu srpske Velike gimnazije u Novom Sadu.

Više na Wikipediji